edukacja

Brak

susza
Był sobie król bogaty król co rządził wielkim krajem
Miał własny tron i wielki dwór i bogactw ponad miarę
I byłby tak żył i sto lat pośrodku dworzan tłumu
Gdyby nie jeden przykry fakt że brakło mu rozumu
Uczyli go z najdalszych stron mędrcy profesorowie
Lecz wszystko to nic bo on miał wieczną pustkę w głowie …

Bajka o głupim królu,Dorota Bałuszyńska-Srebro

Wyprzedzenie z godnością

ambasada
W państwie, w którym rząd niesprawiedliwie więzi ludzi,
jedynym miejscem dla sprawiedliwego człowieka jest więzienie.
Ma ono na podstawie ustawy wydanej przez państwo wyeliminować
ich z życia państwowego i odgrodzić od jego spraw, ale przecież oni,
dzięki zasadom, sami już się od nich odgrodzili. Tylko tam powinien
szukać ich zbiegły niewolnik, więzień meksykański, zwolniony warunkowo i
Indianin – wszyscy, którzy przybywają, aby wystąpić w obronie skrzywdzonych nacji.
W tym miejscu odseparowanym, lecz dającym tym większe poczucie wolności i
większy zaszczyt !!!

Obywatelskie nieposłuszeństwo, H.D.Thoreau

Story numbers

pod nami
Podział na działalność czystą i stosowaną nęka naukę od stuleci.
Matematycy są modelowym przykładem:
– Fourier uważał, że celem nauki jest użytek i tłumaczenie natury.
– Jacobi był przekonany, że tym jedynym celem jest honor umysłu ludzkiego.
Moim ulubieńcem jest i pozostanie
Karol Fryderyk Gauss, zwany księciem matematyki.
Osiągał wybitne wyniki w stosowaniu matematyki w
astronomii, fizyce, geodezji, w teorii liczb i analizie matematycznej.
Jego teorie odznaczają się:
ELEGANCJĄ,
NIEZALEŻNOŚCIĄ,
ORYGINALNOŚCIĄ.

Traa ta taa ta taa ta ta

spiewanie
Ten grajek,ten grajek nie urwał się z księżyca
Rzępoląc o północy rozterkę w nas podsyca.
Jak pogrześć wojownika, co w pieśniarskiej legł potrzebie?
Czemuż to ziarno pędzi gdzieś i nie zamieszka w glebie?
Tamten facet dlaczego drzewko albo kijek w mrowisko wsadza?
W powietrzu stanął klown. Czy żyć długo w swym śmiechu będzie?
Czy zawracając wiatr zyska o wiatrakach pojęcie?
Ten grajek,ten grajek nie urwał się z księżyca
Historie tworzy, a jak? W tym cała tajemnica.

Janis Peters

Białe jak czarne

odbicia
Na Rybakach kończy się Ziemia.
Skręcam na prawo, przez bramę i
przywiązuję mojego Amsterdama.
Całym sobą odciągam się od półek,
gdzie Kędzierski rozrzucił swoje sieci.
Ale Robert działa jak sto lat temu burdelowa Mama.
Zobacz i doznaj rozkoszy kina!
Wielkie ekrany mają wielki budżet,
małe ekrany dają zamyślenie.
Śnią mi się Sól ziemi i Aferim.
Fotografia zaczyna drążyć.
Film każe czekać na światło.