egzotyka

Powiedz lustereczko…

wizerunek Polski
Krajowa Izba Gospodarcza zleciła specowi od marketingu,
znalezienie odpowiedzi na pytanie:
Co nadaje charakter Polsce?
Po długich badaniach specjalista doszedł do czterech idei:
JANUS- bóg o dwóch twarzach, obrazujący zwrócenie Polski
na Zachód i Wschód zarazem;
ROBOTY- ciągłe zmiany, a zarazem stan niedokończenia;
BIEGUNOWOŚĆ- współwystępowanie skrajności, często sprzecznych,
które owocują nieobliczalnością;
INDYWIDUALIZM- który przejawia się przedsiębiorczością i
samodzielnością poglądów.
Wszystko to sprowadza się do pojęcia CREATIVE TENSION
wokół której można budować wyrazisty i atrakcyjny obraz kraju.
W mniemaniu marketingowca jesteśmy:
szalenie emocjonalni, chaotyczni i nieobliczalni,
a zarazem niesamowicie twórczy, posiadający własny styl i

niespożytą energię, przy której Europa Zachodnia wygląda na „nieco zużytą”.

Polska dla średnio zaawansowanych,Agata Bisko