eksperyment

Kapustę_proszę_dwa_razy

kompozytorka
Szachy są metaforą ZŁEGO państwa.
Figur jest TYLE SAMO, co pionków.
Żółw w oczach swoich BLISKICH chodzi normalnie.
Zapisane myśli poprawiają myśli NASTĘPNE.

Plus minus,JAnusz KApusta

Każde pokolenie

Każde pokolenie

Jeśli ktoś twierdzi, że nauka mówi to czy tamto,
używa niewłaściwych słów. Nie nauka to mówi,
mówi to doświadczenie. Jeśli ktoś mówi: nauka
pokazuje to czy tamto, można zapytać:
„Jak nauka to pokazuje- jak naukowcy się tego dowiedzieli?”.
Nie nauka pokazała, ale eksperyment.
Żyjemy w nienaukowej epoce, w której zalewające nas informacje
są w większości nienaukowe. Odczuwa się zatem pewną
tyranię intelektualną wprowadzaną w imię nauki.
A przecież nauki ścisłe, jako jedyne z przedmiotów szkolnych,
niosą w sobie lekcję o niebezpieczeństwie wiary w niemożliwość
upadku największych nauczycieli poprzedniego pokolenia.
Nie ustawajcie więc w wysiłkach.

Przemówienie Richarda Feynmana dla
Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Ścisłych