elastyczność zawodowa

Lekcje angielskiego

job
Słowo career
początkowo w języku angielskim oznaczało drogę dla powozów.
Później zaczęto posługiwać się nim w odniesieniu do pracy.
Chodziło o prosty tor, jakim człowiek całe życie podążał za zyskiem.
Elastyczny kapitalizm zagrodził ową ścieżkę kariery.
Słowo job
w średniowiecznej angielszczyźnie oznaczało grudkę lub kawałek czegoś,
co można przenosić z miejsca na miejsce.
Dziś od ciążącego na kapitalizmie zarzutu, że zawsze towarzyszy mu ucisk,
można uciec, posługując się pojęciem flexibility.
Elastyczność ma pozwalać ludziom swobodniej kształtować życie.
Tymczasem w nowym porządku nie chodzi o obalanie starych reguł,
ile o zastępowanie ich nowymi środkami kontroli.
Co w nas ma trwałą wartość, gdy społeczeństwo dookoła
jest skoncentrowane na bieżącej chwili?
Jak podążać za odległym celem, gdzie wszystko
ma być robione jak najszybciej?
Czy możliwe jest podtrzymywanie wzajemnych zobowiązań
lojalność w instytucjach, które nieustannie rozpadają się
bądź podlegają ciągłym przekształceniom?

Korozja charakteru,Richard Sennet