encyklopedia

Tworzenie pustki

z pracy.jpg
Dla tej pary samouków
 każda książka jest szyfrem wiodącym
do innego świata, ale światy te się wzajemnie wykluczają.
Obaj są kopistami pozbawieni daru przekształcania zdobytej wiedzy
w praktyczne działanie, czy też źródło bezinteresownej przyjemności.
Flaubert gromadzi wiadomości z każdej dziedziny, by jego bohaterowie
mogli go burzyć. Czyta podręczniki z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa,
chemii i anatomii, medycyny i geologii.
Przyznaje się w listach do Zoli, że oddaje się lekturą ksiąg religijnych, pedagogicznych i wszelkich różnorodnych dziedzin wiedzy.
Pisze: Czy pan wie, jakiej liczby sięgają tomy, które musiałem
sobie przyswoić z myślą o moich dwóch poczciwcach!?
Ponad 1500 …

Wykłady amerykańskie,Italo Calvino

Zainteresowania

Zainteresowania

Prototyp wszystkich encyklopedii.

Dzieło zaczyna się od omówienia
niebios, następnie zajmuje się geografią,
demografią i etnografią, dalej antropologią,
fizjologią, fizjologią, zoologią, botaniką, rolnictwem,
ogrodnictwem,, farmakologią, medycyną, magią,
minerologią, architekturą, sztukami plastycznymi.
Ustanawia rodzaj hierarchii wywodzącej się od
źródła do pochodnej, od tego, co naturalne,
do tego, co sztuczne.

„Historia naturalna” Pliniusza