etnografia

Znana bajka

opowiadacz
Kiedy tekst bajki egipskiej o dwu braciach
z XIII wieku przed Chrystusem odczytano z hieroglifów,
ze dziwieniem stwierdzono motywy znane w folklorze:
zdradziecka żona, magiczna ucieczka, zwierzęta pomocniki,
dusza zewnętrzna, zmiana człowieka w zwierzę albo drzewo.
Cała bajka ma najwięcej wariantów nadbałtyckich.
Talent do zapamiętywania zasłyszanych opowieści jest osobną umiejętnością,
którą podziwiamy u tych szczęśliwców, potrafiących jak z rękawa wytrząsać
najróżniejsze kawały. To tak obdarzeni ludzie byli kiedyś narratorami,
przenoszącymi setki zapamiętanych opowieści, z pokolenia na pokolenie i ze wsi do wsi.
Kto się utożsamia z zawartym w ustnym przekazie doświadczeniem
przodków na tyle, aby chcieć je zachować i przekazać-
ma prawo niczym dawny bajarz powiedzieć, i tak jak on
wcale przy tym nie kłamać: I ja tam byłem…

Baśnie Niderlandzkie,Andrzej Dabrówka

Głucho wszędzie

Międlenie-lnu
Każden z tych ludów, mimo pewnej całego
pokolenia wspólności, ma właściwe sobie cechy
duchowe i moralne, zawarte w zwyczajach, gwarze,
podaniach, pieśniach, tańcach i muzyce, nadto cechy
fizyczne w cerze, usposobieniu, ruchach, ubiorze,
mieszkaniu i rodzaju pracy leżące. Na przykład
zwyczaje i piosnki przy: lnie i przędzeniu, kośbie,
sianożęci, pasterstwie, młócce, orce, bronowaniu,
praniu, dojeniu, kołysaniu dzieci, przy kowalce,
ciesielce, ścinaniu drzewa, zwózce chrustu, gnoju.

List otwarty Oskara Kolberga ogłaszający program
badań etnograficznych.
Oskar Kolberg 1814-1890,Agata Skrukwa

Co dzieli ? Co łączy ?

Co dzieli ? Co łączy ?

Program Korzenie i Pędy stworzony przez Jane Goodall
angażuje młodzież w trzy rodzaje projektów.
Są to projekty, które mają za zadanie odmienić na lepsze ich świat.
Pierwszy projekt uczy, jak troszczyć się o społeczność ludzką.
Inny, jak zadbać o zwierzęta, wliczając w to zwierzęta domowe.
Trzeci typ projektu to dbanie o środowisko lokalne.
Obecnie jesteśmy w ponad 60 krajach, gdzie działa 5000 grup i ciągle słyszę o tym, że wszędzie pojawiają się nowe grupy, o których nie słyszałam, bo dzieci angażują się w ten program i same zabierają go dalej. Dlaczego? Ponieważ podoba im się ten pomysł i to one same decydują, czym się zająć. To nie jest coś, co każą rodzice czy nauczyciele. „Chcemy oczyścić tę rzekę i zarybić ją, by była jak kiedyś. Chcemy pozbyć się skażonej ziemi i stworzyć tu ogród z organiczną uprawą. Chcemy spędzać czas ze starszymi osobami, słuchać i nagrywać ich opowieści. Chcemy pracować w schronisku dla psów.”
Jane twierdzi, że od szympansów różni nas tylko fakt, iż my posługujemy się złożonym językiem.