Europa

Jak zwykle gnojowisko

korytarz
Babka Kospierdowa grzała sobie
przy piecu plecy
za oknami oberwanie chmury
Ni stąd ni zowąd kulisty piorun
piecem wleciał do izby
wyrwał każdy gwoździk i haczyk z muru
a na końcu buch w Kospierdkę
Sąsiedzi ją po burzy znaleźli zemdloną
capnęli ją i wynieśli na podwórko
na gnojowisku posadzili
Gnój babkę żywym wrócił.

Gmina,Miloš Doležal

Poszukiwanie literatury

 

słowianie
Adam Mickiewicz w wykładach paryskich powiedział
o Słowianach: W ciągu tysięcy lat dzieje ich leżą
w pomroce. Żyli przecież zawsze tylko w stanie
osad rozproszonych, a ich właściwa historia
zaczyna się z chrześcijaństwem. Słowianie nie
posiadają historii, bo historia to przeszłość
ludu zorganizowanego w cesarstwo lub królestwo,
ludu posiadającego państwo. Posiadali wierzenia
religijne, nie mieli słowa religijnego. Dlatego lud
ten nie mógł skupić jednego słowa i nigdy nie można
go było popchnąć w jakimś kierunku, na przykład do
wypraw wojennych, do osiągnięcia rozległego i  celu.

Słowiańska moc,Zdzisław Skrok

Dlaczego opowiadam mity ?

mit
Mity w zasadzie pełnią cztery funkcje.
Pierwsza jest mistyczna:
– otwiera świat na zrozumienie, że tajemnica leży u podłoża wszystkich form.
Druga funkcja jest wymiarem kosmologicznym:
– ukazuje ci kształt wszechświata, ale w taki sposób, że znów dostrzegasz tajemnicę
Trzecia funkcja jest socjologiczna:
– podtrzymuje i uzasadnia porządek społeczny
Czwarta funkcja jet pedagogiczna:
– pokazuje w jaki sposób żyć w każdych okolicznościach

Potęga mitu,Joseph Campbell

Albo… lub nigdy…

praca i płaca1
Płaca minimalna to machina niszcząca miejsca pracy.
Płaca minimalna jest wrogiem młodych.
Młode pokolenie – być może najlepiej wykształcone,
najzdrowsze, emocjonalnie najdojrzalsze pokolenie
w historii – będzie musiało pracować za głodowe pensje
i zapomnieć o związkach zawodowych.
To często powtarzany slogan.
Na szczycie Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
(UWC)w Londynie powiedziano:
Europejczycy muszą pracować dłużej,
ciężej i za mniejsze pieniądze.
Albo później przechodzić na emeryturę.
Albo w ogóle nie będzie tu żadnej gospodarki
.

Skąd ten bunt?,Paul Mason

Masz prawa

ukraina2
Każdy człowiek ma prawo
różnić się od innych
wyglądem albo tym, co lubi robić.
Każdy człowiek ma prawo
myśleć to, co chce,
i mówić to, co myśli
.
Każdy człowiek ma prawo
wierzyć w coś lub w kogoś
lub nie wierzyć
.
Każdy człowiek ma prawo
do pracy, ale nie wolno
nikogo do pracy zmuszać
.
Każdy człowiek ma prawo
wyjechać ze swojego kraju i
wybrać sobie miejsce, w którym chce mieszkać
.
Każdy człowiek ma prawo
mieć coś swojego i
nikt nie może mu tego zabrać,
bez ważnego powodu
.

Europejskie mosty

Stambuł1
Stambuł jest jedyną metropolią,
która leży na dwóch kontynentach.
Tutaj ma swoje imperium Wielki Mogoł genitaliów.
Obrzezał sto dwadzieścia tysięcy dzieci w ciągu
jednego życia. Dalekowschodni rytuał obrzezania
przekształcił w show. Może któregoś dnia wjedzie
na jakąś północnoniemiecką stację kolejową i otworzy
park obrzezania obok Heide-Park rozrywki w Soltau.
Szukam końca Europy, a Kemal Ozkan mistrzowsko przycina
azjatyckie, europejskie i amerykańskie końce.
Granice nie istnieją. Europa się nie kończy.
Europa płynie.

W 80 000 pytań dookoła świata,Dennis Gastmann

Po co dzieci?

Po co dzieci?

Dzieci jako zaskórniaki na gorsze czasy to dziwaczny powód.
Wcześniej dzieci rodzono bez namysłu w Europie.
Dzisiaj musimy to robić. Bo wkrótce, jeśli nie będzie dzieci,
nie będzie komu zadbać o starych.
Teraz widmem nie jest przeludnienie, lecz starzenie się społeczeństwa.
Dodasz kapkę młodych, to przeludnienie przybierze na sile.
Aż w końcu państwo opiekuńcze zaleje całą planetę.

Poczwarka. Od dziecka do poczwarki/ Midas Dekers