feedback

Feedback

feedback
Biologia (z gr. βίος (bios) – życie i λόγος (logos) – słowo, nauka).
W czasie XVIII i XIX w. nauki biologiczne,
takie jak botanika czy zoologia stają się
uznanymi dyscyplinami naukowymi.
Antoine Lavoisier i inni naukowcy zaczęli łączyć
świat ożywiony i nieożywiony przez odkrycia
z zakresu fizyki i chemii.
Naturaliści i podróżnicy jak Alexander von Humboldt
badali interakcje między organizmami a ich otoczeniem
oraz na ile położenie geograficzne wpływa na te zależności.
Chris Lucas:
Cybernetyka jest nauką o efektywnej organizacji,
mechanizmach kontroli i komunikacji
u zwierząt i maszyn.)