Halina Konopacka

Okno dla smakosza

miedzywojnie
Okres międzywojenny był epoką wysypu talentów twórczych.
To właśnie wtedy, pojawiły się postaci, które na zawsze
weszły do kanonu naszej kultury. Jednocześnie dwudziestolecie
jest znakomicie udokumentowane. Zachowały się liczne pamiętniki,
dzienniki oraz obfita korespondencja. Badacz historii czuje się
jak smakosz przy suto zastawionym stole.

Królowe salonów II RP,Sławomir Koper