herezja

Przychodnia

Apple
Tekst mi się nasunął po odsłuchaniu „Dość kato-lipy!” Ks. Jan Kaczkowskiego

Prawdziwa trudność, jeśli chodzi o grupę ludzi,
w której obraca się Twój pacjent, polega na tym,
że jest ona jedynie chrześcijańska.
W naszym interesie leży, aby ludzi, którzy stają się
chrześcijanami, o ile w ogóle nimi się stają, utrzymywać
w takim stanie ducha, który ja nazywam C H R Z E Ś C I J A Ń S T W O.
Wiesz, o co chodzi, chrześcijaństwo i kryzys, chrześcijaństwo i nowy ład,
chrześcijaństwo i leczenie wiarą, chrześcijaństwo i parapsychologia,
chrześcijaństwo i wegetarianizm…
Postaraj się zastąpić samą wiarę jakimś modnym kierunkiem o
chrześcijańskim zabarwieniu, wykorzystuj ich pogardę dla rzeczy starych.
Ta pogarda to niewyczerpane źródło herezji, szalonych zamysłów.
Ludzie by poszerzyć swoją wiedzę o rzeczywistości, muszą doświadczać zmiany!

Listy do starego diabła,C.S.Lewis

Leczenie herezją

Leczenie herezją

Z upodobania jestem heretykiem.
Mnie się wydaje, że kontrowersja pomiędzy
ortodoksją i herezją to jedna z najpiękniejszych
kontrowersji, jakie mogło przynieść doświadczenie
religijne człowieka.
Gdyby była tylko ortodoksja, to byłby tylko trup religii.
Gdyby była tylko herezja, to byłby jeden wielki chaos.
A ten ciągły nieustający dialog i kontrowersja stanowią
o prawdziwym życiu religijnej świadomości człowieka.

Jerzy Nowosielski