hierarchia atomowa

Przymierze atomowe

wiszenie
Z demograficznego punktu widzenia
mieszkańcy należeli do klasy robotniczej,
ale ze względu na ich zamożność byli postrzegani
jako klasa średnia. W USA i ZSRR specjaliści z klasy
średniej kształtowali świadomość narodową,
przemawiając w imieniu klasy robotniczej,
wciągając ja na poziomie symbolicznym do amorficznego,
bezklasowego społeczeństwa.
Kiedy podziały społeczne zniknęły, sowieccy i amerykańscy
robotnicy zaczęli się utożsamiać ze swoimi zwierzchnikami i
z naukowcami, którzy im mówili, że zakłady, domy i rodziny są bezpieczne.
Władze amerykańskie i sowieckie zakładały miejscowości zamieszkane
przez żołnierzy, więźniów, mniejszości narodowe, rolników i robotników
napływowych, którzy nie mieli prawa mieszkać pośród WYBRAŃCÓW,
ale ich obsługiwali i zarabiali na ich utrzymanie.
Wprawdzie ludzi można fizycznie ogrodzić,ale PLUTON i
jego promieniotwórcze izotopy nie uznają tego rodzaju barier.

Plutopia,Kate Brown