humanizm

Nie dowiemy się

Bonobo
Nawet najbardziej wojujący ateista, jeśli
dorasta w zachodnim społeczeństwie, nie może
uniknąć przyswojenia podstawowych zasad religii.
Coraz bardziej zeświecczeni Europejczycy,
pod względem wyznawanego światopoglądu uważają się
w dużej mierze za chrześcijan. Wszystko -od architektury
po muzykę, od sztuki po naukę- rozwijało się w powiązaniu z religią.
Nie dowiemy się, jak moralność wyglądałaby bez religii.
Wymagałoby to wizyty w takiej kulturze, która nie jest i
nigdy nie była religijna. Fakt, że takie kultury nie istnieją,
powinien dać nam do myślenia.

Bonobo i ateista,Frans de Waal