jezioro

Powalone drzewa

złamania3
To się powtarza jak pory roku.
Kładzie się na powierzchni jeziora.
Mijane powolnym biegiem roweru.
Rozpoznawane w cieniu listowia.
Powracaniem jak Odyseusz do Rusałki.
Nie wiem ile mnie dzieli a ile łączy.
Pamiętam i to mi wystarcza.
Powalone drzewa tkwią we mnie na zawsze.