kapitał

Przypowieść o Wiośnie

body art
Naturalne i nieudoskonalone pole okazuje się
niezagospodarowaną /nie przynoszącą zysków, bo
nie uprawianą/ dziewiczą ziemią, leżącą odłogiem i
dlatego żyźniejszą od innych, wyjałowionych już
połaci lądu, obiecującą znacznie wyższe przychody.
Jest ziemią wołającą o mądrą, sprawną i obdarzoną
wyobraźnią firmę. Ani jeden milimetr kobiecego ciała
nie powinien zostać uznany za nie wymagający udoskonalenia.

44 listy ze świata płynnej rzeczywistości,Zygmunt Bauman

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

Szwajcarski matematyk Daniel Bernoulli w XVIII wieku
wprowadził nowatorską ideę, w której współcześnie dostrzegamy
siłę napędową rozwoju. Źródłem owej idei była jego definicja bogactwa
jako „wszystkiego, co może przyczynić się do właściwego
zaspokojenia jakiegokolwiek rodzaju potrzeby. Nie ma wtedy nikogo,
o kim można by powiedzieć, iż w tym sensie niczego nie posiada,
o ile tylko nie przymiera głodem.”
Bernoulli uważa, że środki materialne i roszczenia finansowe są
mniej wartościowe od zdolności produkcyjnej, w tym również od
uzdolnień żebraka. Sugeruje, że człowiek, który może uzbierać 400
dolarów rocznie, trudniąc się żebractwem, odrzuci propozycję
przyjęcia 2000 dolarów w zamian za porzucenie swojego zajęcia.

Przeciw Bogom, P.L.Bernstein