kompetencje społeczne

Sprawność społeczna

rozważania
Za główny cel przyjmuje się przedstawienie,
co i jak powinno myśleć i odczuwać oraz
jak powinno reagować w konkretnych sytuacjach.
Dlatego omawiają losy czytankowej rodziny, ale nie swoich rodzin.
Rozstrzygają spory podręcznikowych dzieci, ale nie własne.
Decydują o racjach osób z ilustracji w książce, ale nie tych,
które wiążą się z ich własnymi doświadczeniami życiowymi.

(Anty)edukacja wczesnoszkolna,red.Dorota Klus-Stańska