kontrola

Kontrola wyborów

iluzja
Kiedy czytam lub słucham Dana Ariely
mam wrażenie, że oprowadza mnie po
piętrach drapacza chmur.
Na każdym piętrze spotykam ludzi
z nieprawdopodobną zdolnością
do zakreślania rubryk w niewłaściwym miejscu.
Równocześnie wiem doskonale, które piętro jest moje.
I wiem, że z Danem mogę to sobie jeszcze raz uświadomić.

Oczywisty sygnał

ideał społeczny1
W społeczeństwach ideały sprawiedliwości i równości
wciąż wymagają dozy przymusu, ponieważ zniesienie kontroli
społecznej może doprowadzić do ucisku słabszych i głupszych
przez silniejszych, zdolniejszych bądź bardziej energicznych i
bezwzględnych. A tylko nieracjonalność każe uciskać, wyzyskiwać i upokarzać.
Samo pragnienie dominowania jest symptomem irracjonalności.
Swoje wytłumaczenie proponował Spinoza, Hegel, Marks.
Wszystkie zakładały, że żądza dominacji będzie bezskuteczna
w społeczeństwie złożonym z istot racjonalnych.
Bo nie należy ukrywać, że wolność to panowanie nad samym sobą!

Cztery eseje o wolności,Isaiah Berlin

Przekonanie

chwile
Nie posiadam się ze zdumienia,
że jakieś misternie zaplanowane
wydarzenie rozmywa się w pamięci
mojego dziecka.
Muszę pogodzić się z faktem,
że lepiej pamiętają coś całkiem
spontanicznego, czego ja z kolei
nie mogę sobie przypomnieć.
Dorośli mogą zaplanować milion rzeczy,
które w wartościowy sposób wypełniają
czas dzieci, ale nie sprawują kontroli
nad tym, co u nich naprawdę zaskoczy.
Zastanawiam się, skąd się bierze przekonanie,
że powinniśmy wszystko mieć pod kontrolą

Ostatnie dziecko lasu,Richard Louv