kosmologia

Słońce i Księżyc – 20.03.2015

zaćmienie
Mówiłeś, że
musiałoby być zaćmienie słońca,
żebyś nie patrzył w słońce,

(lub musiałbyś pisać doktorat).
Na karcianym stole nieboskłonu
jak wygrane monety
nasunąłeś jednak wzajem na siebie
słońce i księżyc.
Piszą do Ciebie wiersze.
Nie złość się, Sted.
Wiem, że tego najmniej chciałeś,
lecz oni cię kochają,
kochają całym życiem.
A jak pisałeś: wszystko jest poezją,
więc i milczenie to wiersz,
hymn, nieskończony poemat…
Obiecuję,
nigdy nie pójdę na twój grób
i nie zapalę ci świeczki,
jedynie brzozę osmalić mogłyby jej płomienie,
zresztą listopadowe cmentarze
zmartwychwstają tylko do ósmej wieczór.
Kończę. Spotkamy się nad Körösem przy budce strażnika,
możesz zostać tam choćby miesiąc,
albo dłużej, dopóki słońce pozwoli, by patrzeć mu w oczy
i wierzby nie zapłaczą na brzegu.

István Kovacs

Reklamy

Pomruki astronomiczne

czarna dziura
Astronomowie badający czarną dziurę,
zauważyli, że obłoki międzygwiezdnego gazu
w niektórych obszarach gęstnieją, a w innych
ulegają rozszerzeniu. Dzieje się tak,
ponieważ czarna dziura nieprzerwanie emituje
fale akustyczne o bardzo niskiej częstotliwości.
To znaczy, że wydaje dźwięk o długości fali liczonej
w miliardach kilometrów. Naukowcy ustalili, że jest to
dźwięk b, pięćdziesiąt oktaw w dół od dźwięku c razkreślnego.
Wiemy, że fale dźwiękowe są absorbowane przez materię i
przekształcane w ciepło. Naukowcy szacują, iż dźwięki
wydawane przez czarną dziurę, niosą energię miliardów słońc.

Sześć tajemnic wszechświata,David Blatner

Ocalenie

Ocalenie

Na ziarnku maku stoi mały dom
Pieski szczekają na księżyc makowy
I nigdy jeszcze tym makowym psom,
Że jest świat większy, nie przyszło do głowy.

Ziemia to ziarnko – naprawdę nie więcej,
A inne ziarnka – planety i gwiazdy.
A choć ich będzie chyba sto tysięcy,
Domek z ogrodem może stać na każdej.

Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie,
Dzieci biegają i mak się kołysze.
A wieczorami, o księżyca wschodzie
Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej.

Czesław Miłosz