kosmos

Czy wiesz co

zapis
znaczy słowo ASTRONOMIA?
W dawnych czasach ASTRONOMIA była
nauką z wiązaną z teleskopami.
Dzisiaj obserwujemy KOSMOS
na falach radiowych, w zakresie promieniowania
czerwonego, rentgenowskiego i gamma.
We współczesnej astronomii przeplatają się
elementy fizyki, matematyki, chemii, biologii,
meteorologii, geologii i innych dyscyplin naukowych.

Jak to działa,Przemysław Rudź

Skala graniczna

deszcz1
Samo elektrostatyczne zlepianie się drobinek pyłu
nie byłoby w stanie wyprodukować cząstek większych od centymetra.
Skala centymetra jest graniczna –
bo od tej skali grawitacja przestaje mieć kluczowe znaczenie.
Wzrasta ważność oddziaływania elektromagnetycznego.
Jeden świat to świat rzeczy spadających lub
powstrzymujących się przed spadaniem.
W świecie grawitacji wyższa pozycja –
dalsza od lokalnego środka masy
zawsze jest wyróżniona względem niższej –
jej uzyskanie i utrzymanie wymaga energii.
W świecie ludzkim echa tego stanu fizycznego przepełniają kulturę.
Drugi świat należy do rzeczy trzymających się razem lub rozpadających się.
Góra i dół mają tu znaczenie czysto symboliczne lub nie mają żadnego znaczenia.
W tym świecie upadek z jakiejkolwiek wysokości nie grozi śmiercią.
W tym świecie nie ma też wyróżnionego kierunku,
tylko bardziej lub mniej korzystne konfiguracje
gwarantujące większą lub mniejszą stabilność.

Przekrój przez Wszechświat,Łukasz Lamża

Wyjawić znakami

stanisław lem
Mknął tak niczym rozjuszony meteor
DROGĄ MLECZNĄ, gdy dostrzegł w dali
postać samotną, niewielką.
Baryon zwany Lodoustym pokazał dwa palce.
Potem jeden palec. Na końcu kółko z palców złożone.

Dwa palce znaczy, że jest nas dwóch.
Jeden, że ja sam tylko zostanę.
Kółko na znak, że wkoło lód otworzy otchłań
czarną oceanu, który wszystko pochłonie …

Trzej elekrrycerze,Stanisław Lem

Niejasna dziura

dziura
Gdy zdjął buty, zauważyłam, że miał
w skarpetce ogromną dziurę na pięcie.
W ten sposób fizyczne ciało fizyka
puściło do mnie oko.
Ciemna materia tym się zajmował.
To coś, o czym nie wiemy, że jest
ale nie możemy tego dotknąć żadnymi narzędziami.
Wszystko wskazuje na to, że zapełnia ona wszechświat
w trzech czwartych. Nasza materia, jasna,ta, którą znamy,
z której składa się nasz kosmos, jest znacznie rzadsza.
Tamta mieści się wszędzie,
mówi ten człowiek w dziurawej skarpetce.

Bieguni,Olga Tokarczuk

Najnowsze obserwacje

Kosmos
Z dotychczasowych badań naukowych wynika, że:
ŻYJEMY OTOCZENI PRZEZ GWIAZDY,
których odległości od nas i
od siebie nawzajem nie znamy;
WE WSZECHŚWIECIE,
którego wieku nie potrafimy dokładnie obliczyć;
WYPEŁNIONYM PRZEZ MATERIĘ,
której nie potrafimy zidentyfikować;
funkcjonującym zgodnie z PRAWAMI PRZYRODY,
które nie w pełni rozumiemy.
Może dlatego Kongres Stanów Zjednoczonych,
po wykonaniu 22 kilometrów Nadprzewodzącego Superzderzacza,
za 2 miliardy dolarów wstrzymał finansowanie.
Dzięki temu Teksas może pochwalić się posiadaniem
najdroższej dziury w naszym Układzie Słonecznym.
Dziennikarz opisał ją jako
„w zasadzie puste, olbrzymie pole
z łańcuszkiem zawiedzionych miasteczek
na obwodzie”.

Krótka historia wszystkiego,Bill Bryson