kot

Balkon

uczta
traktuję jak ogródek pełen kwiatów,
wśród których lepiej smakuje espresso,
fajka wodna czy strofy Kawafisa.
Towarzyszą mi przy tym wielkie skrzydła samolotów i
małe: gołębi, srok, wron, jeżyków, kawek, kwiczołów, sikorek i
ogon mojego kota. Podziw kocicy nad bogactwem skrzydeł
przeradza się niekiedy w ostrą walkę o terytorium naszej oazy.
Wtedy balkon wygląda jak po procesji ptasiego ciała.