kreatywność

Jung powtarzał to do znudzenia

Jung powtarzał  to do znudzenia

Sposób, w jaki coś kończymy, mówi o nas
więcej niż to, jak rozpoczynamy.
Nie umiemy zamykać spraw, rozstawać się.
Mało kto traktuje rozstanie jako krok naprzód,
jako zmianę, dzięki której można się rozwinąć i czegoś nauczyć.
A szkoda, bo dobre zakończenie oznacza dobre rozpoczęcie.

Minimum maksymalnie twórcze

Minimum maksymalnie twórcze

Rozwój człowieka nie zależy od nagromadzonej wiedzy,
lecz od twórczego działania.
Każdy sam musi znaleźć sposób wyrażenia siebie.
Wtedy zdarzają się eksplozje nieznanych talentów,
budzą się nowe zamiłowania.
Wykorzystując każdą chwilę na rozwój i tworzenie, wygrywamy z czasem.

Halina Duczmal-Pacowska

Pusta działka

Pusta działka

Ogrodnik wspiął się – istny drozd
w waciak odziany – na szczyt drzewa,
łącząc tym samym niby most
to, co dwunogie, z tym, co śpiewa.

… po wysłuchaniu Rona Finleya, który zszedł na Ziemię

Mnożąc nasz krótki żywot – myślę –
przez sumę gniazdek i upojeń
własnym śpiewaniem, nieco ściślej
można ustalić miejsce swoje.

wg Josefa Brodskiego