kukła śmierci

Więc tylko proces

basen
Dlaczego Tanatos ma do widza łatwiejszy dostęp od Erosa?
Bo tabu nie tkwi w śmierci ani też miłości –
obie przecież w kinie ledwie odgrywane,
chodzi więc o tabu n a g o ś c i.
Nagość jest zawsze prawdziwa, to najbardziej
naturalna i pierworodna każdego człowieka i
dlatego w czasach zarazy symulakrów jest nieprzyzwoitością.
Ludzkość woli patrzeć na męki ciał ubranych niż rozkosze nagich.
Naga r o z k o s z jest nieprzyzwoita..
Dzieci ani trupy rozkoszy nie znają, ich nagość jest,
jeśli nie niewinna, to przynajmniej niezawiniona.
Pop-kino szafuje śmiercią na niby, odpustową maszkarą.
Nie interesuje go umieranie, lecz śmierć jako widowisko.
Umieranie angażuje ciało i duszę, zmysły i umysł,
a pop-widownia nie ma się angażować, tylko konsumować.

To piekielne kino,Wojciech Kuczok