kura czy jajo

Wychów Rekordzistek

kura i jajo
Może znieść prawie 300 jaj w ciągu roku.
Choć im starsza, tym mniej znosi jajek.
Najbardziej jajorodną porą roku jest wiosna.
Jaja, które kupujemy możemy odczytywać.
Pierwsza cyfra na stemplu mówi o tym w jakich
warunkach żyje kura, która je zniosła.
Literki oznaczają kraj pochodzenia.
Ostania część kodu oznacza fermę, z której pochodzą jaja.
Najlepsze warunki mają kury, których jaja oznaczone są cyferkami „O” i „1”.
Jedynki chodzą swobodnie bo wyznaczonym terenie.
Zerówki jedzą naturalne jedzenie, w tym owady i rośliny,
które same wyszukają. Dwójkowe pochodzą od kur trzymanych
w dużych zamkniętych pomieszczeniach, wyłożonych słomą.
Trójkowicze trzymane są w ciasnych klatkach, gdzie pali się
sztuczne światło i nie wiadomo jaki jest dzień i pora roku.
Nioski wtedy są okaleczane i sztucznie karmione sondą,
jakby były maszynami do produkcji jajek.

Bajka i nie bajka o przeróżnych jajkach,J.Tomaszewska&W.Kołyszko