lektury

Test ustny

demokracja
Demokracja jest jak
plac zabaw na którym każdy może bawić się w to na co ma ochotę
bo w demokracji ludzie mogą
myśleć co chcą mówić co chcą spotykać się z kim chcą
Jak każda gra demokracja ma swoje zasady i trzeba się stosować do nich
Demokrację tworzy się wspólnie żeby wszyscy zgadzali się ze sobą prawie we wszystkim
Ci którzy myślą w określony sposób albo podobnie zbierają się razem
Ci którzy mają inne zdanie robią to samo tak jak ci którzy nie zgadzają się
ani z tymi pierwszymi ani z drugimi
Każda grupa zakłada partię polityczną i każda partia chce jak najlepiej
Jedne uważają że najważniejsze jest żeby wszyscy mieli pracę
żebym wszystkim powodziło się tak samo
żeby wszyscy mogli się uczyć
żeby miejsc w szpitalach starczyło dla każdego
Inne twierdzą że najważniejsze jest żeby kraj był coraz bogatszy
żeby kraj rozwijał się szybciej żeby przedsiębiorstwa rosły w siłę
A są nawet takie które chcą żeby banki stawały się coraz potężniejsze
żeby uczyli się ci których stać by za to zapłacić
żeby było gdzie polować i wszystkim poprawiły się warunki mieszkaniowe
W KAŻDY KRAJU SĄ KONSeRWATYŚCI I POSTęPOWCY !!!

Co to właściwie jest DEMOKRACJA/oryginalna seria nosiła nazwę „Libros para Manana”
ukazywała się w latach 1977-8 w nakładem barcelońskiego wydawnictwa La Gaya Ciencia.
Jeśli dziś czyta się ją bez specjalnego zdziwienia, to dowód na to, że JUTRO
nie stało się jeszcze dniem DZISIEJSZYM

To ty Harry ?

To ty Harry ?

Profesor Miodek twierdzi, że jeśli
chcemy znać język przyszłości, to
powinniśmy wsłuchiwać się w to,
jak posługują się nim najmłodsi użytkownicy.
W konkursach literackich „Malowany ptak” Kosińskiego
znalazł się obok „Harry’ego Pottera”.
A przecież Grzegorz Leszczyński od lat
protestuje przeciwko okaleczaniu baśni.
Domaga się tego, by wilk nie zostawał jaroszem,
by nie zakazywać lektury „Pana Ibrahima i kwiaty Koranu”,
by nie rugować z książek dla dzieci elementów zła,
gdyż tylko na tle zła widać dobro.
I mamy to co dziwi, ale mnie nie dziwi,
bo dziwne, że nikt wcześniej się nie zdziwił !!!

Instrukcja zakurzona

Instrukcja zakurzona

Książki szkolne i środki naukowe są
oceniane pod względem naukowym,
dydaktycznym, wychowawczym,higienicznym,
i estetycznym po zbadaniu:
– czy stoją na poziomie wiedzy współczesnej
– jaką przedstawiają wartość dydaktyczną
– w jakim stopniu uwzględniają postulaty wychowawcze
– czy są napisane poprawnie pod względem językowym
– czy barwa papieru, układ, wymiar, rodzaj druku odpowiadają zamierzeniom
– czy względem zewnętrznym czynią zadość wymogom estetycznym

Instrukcja w sprawie oceny książek szkolnych w 1927 roku