liczba

Siedem

siedem.jpg
Jest siedem domów, w każdym z nich siedem kotów.
Każdy kot zabija siedem myszy.
Każda z myszy zjadła siedem kłosów.
Po wysianiu z każdego kłosa można otrzymać
siedem jednostek powierzchni zboża.
Ile jest w sumie tego wszystkiego?
Liczba siedem była wyjątkowo przydatna Egipcjanom
z uwagi na ich sposób zwielokratniania –
poprzez powtarzanie podwojenia /7 = 1+2+4 /.

Łamigówki matematyczne,Dawid Wells

Spójność

pitagorejczycy
Skoro liczby zajmują z natury pierwsze miejsce wśród zasad,
a w liczbach, w większym stopniu niż w ogniu, ziemi i wodzie,
można dostrzec wiele podobieństw do rzeczy istniejących i powstających-
wtedy taka a taka własność liczb jest sprawiedliwością, inna jest duszą i rozumem.
Skoro więc wszystkie inne rzeczy są wzorowane w całej naturze
na liczbach, a liczby wydają się pierwszymi w całej naturze,
elementy liczb są elementami wszystkich rzeczy, a całe niebo jest harmonią i liczbą.
Dlatego Pitagorejczycy, aby wykazać ich zgodność ze zjawiskami niebieskimi
i całym ładem we wszechświecie zbierali i włączali je do swojego systemu.
A jeżeli gdzieś powstała luka, szybko ją wypełniali,ażeby tylko uczynić całą teorię spójną.

Metafizyka,Arystoteles

Tym razem liczy się ilość

Tym razem liczy się ilość

Ai Weiwei zwraca uwagę na Chiny.
Gdy na słynną wystawę ‚Documenta’ przywiózł 1001 odnowionych
w jego pracowni starych krzeseł odnalezionych na śmietnikach i
wyburzanych domach zwrócił na siebie uwagę.
Razem z krzesłami przyjechało do Kassel 1001 Chińczyków nie będących nigdy za granicą.
‚Prawdziwą’ ilość Ai pokazał w Tate Modern w postaci ziarenek słonecznika,
które były malowaną porcelanową rzeźbą.
1600 rzemieślników z chińskiego miasteczka słynącego z porcelanowych wyrobów
wypełniło hol londyńskiej galerii stoma milionami ziarenek !