listy

Tworzenie pustki

z pracy.jpg
Dla tej pary samouków
 każda książka jest szyfrem wiodącym
do innego świata, ale światy te się wzajemnie wykluczają.
Obaj są kopistami pozbawieni daru przekształcania zdobytej wiedzy
w praktyczne działanie, czy też źródło bezinteresownej przyjemności.
Flaubert gromadzi wiadomości z każdej dziedziny, by jego bohaterowie
mogli go burzyć. Czyta podręczniki z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa,
chemii i anatomii, medycyny i geologii.
Przyznaje się w listach do Zoli, że oddaje się lekturą ksiąg religijnych, pedagogicznych i wszelkich różnorodnych dziedzin wiedzy.
Pisze: Czy pan wie, jakiej liczby sięgają tomy, które musiałem
sobie przyswoić z myślą o moich dwóch poczciwcach!?
Ponad 1500 …

Wykłady amerykańskie,Italo Calvino

Dożywocie bez Safony

barter
Poszłam na filologię klasyczną, by tłumaczyć grecką poezję Safony,
a wylądowałam w Chinach z jezuitami, w prozie naukowej.
Kolega zaproponował nam wyjazd naukowy do instytutu
Monumenta Serica w Niemczech – werbistowskiego instytutu
zajmującego się stricte sinologią.
Zetknęłam się wtedy po raz pierwszy z publikacjami,
które zostały wydane w XVII w., później zaczęłam się cofać do rękopisów,
by zobaczyć, skąd się wzięła ta fascynacja,
skąd się wziął pomysł, by polscy jezuici zapragnęli wyjechać do Chin…
Listy Polaków, to kropelka w morzu wszystkich listów,
które pisali jezuici z prośbą o wysłanie na misje –
sekcja nazwana „Indipetae” w archiwum rzymskim liczy ponad 14 tys.
listów, szacuje się, że mogło ich być 20 tyś. albo i więcej.