literatura z flankami

Czuję w sobie BoY-ownika

brukowiec
Igrać z najbardziej uświęconymi pojęciami,
z najbardziej czcigodnymi uczuciami,
próbować ich sił i szczerości,
rozkładać je odczynnikiem śmiechu,
prowokować obłudne oburzenia,
demaskujące dyskusje,
wpuszczać powietrze,
ośmielać do myślenia, iżby wśród walących się
bałwanów zostało to, co najbardziej szanowane,
oto zadane, które chciałbym spełniać wedle sił moich.

Tadeusz Boy-Żeleński