lustro przeżyć

Prawo odbicia

projekcja
Zdrowy rozsądek podpowiada, że gdy innych ludzi
traktujemy jako nasze zwierciadło, nie doceniamy
ich przeżywanej rzeczywistości. Jeśli kogoś szanujesz,
nie projektuj nań siebie samego. W codziennym życiu
nieustannie mylimy własną jaźń z jaźnią innego.
Wzajemny szacunek zaczyna się od pomyłki,
błędu wzajemnej identyfikacji i sympatii.
Tak przezwyciężamy trudności na drodze do wspólnego działania.
Prędzej czy później odkrywamy, że nasze wyobrażenia nie są zgodne z prawdą.
Jeśli nie narazimy się na to odkrycie, nic poza nami samymi
nie będzie wydawać się realne. Mylenie siebie z innymi może
stanowić punkt wyjścia do tworzenia kolejnych relacji, zalążek więzi społecznej.
Adam Smith definiował sympatię jako fałszywe wyobrażanie sobie
cierpienia drugiej osoby jako naszego własnego cierpienia.

Szacunek w świecie nierówności,Richard Sennett