masz talent

Zrób wrażenie

widzisz mnie
Muzyka może wytworzyć cudowne wrażenie,
że płynie, jak napisał Beethoven na rękopisie
Missa Solemnis „z serca …do serca!”.
Ale to, co dla jednego jest cudem,
dla drugiego może okazać się iluzją,
a prawdą jest, że muzyka nie powstaje w próżni.
Jeżeli nie doświadczamy muzyki tak, jak gdyby była
zjawiskiem naturalnym, wtedy pozbawiamy się możliwości
zrozumienia tego, co inne.
Musimy też sobie przypominać, że muzyka jest częścią natury.
tylko wytworem ludzi. Dlatego też staje się nie tylko źródłem
zmysłowej przyjemności oraz przedmiotem intelektualnej spekulacji,
ale też środkiem przemożnej i skrytej perswazji.

Muzyka,Nicholas Cook