matematyka

Matematycy

zeglowanie
Jesteśmy przekonani, że dowodzimy prawdy
albo twierdzeń prawdziwych.
Ale równocześnie wiemy, że historia pojęć
prawdy w matematyce należy do historii filozofii,
a nie do historii matematyki.
Kiedy pojawił się Kurt Gödel  zaczęto myśleć,
czy umysł ludzki jest w stanie zmechanizować swoje matematyczne intuicje.
Uważał, że matematyk odkrywa matematyczne prawdy, tak jak podróżnik nowe lądy.

Człowiek i mtematyka,Tadeusz Sękowski

Siedem

siedem.jpg
Jest siedem domów, w każdym z nich siedem kotów.
Każdy kot zabija siedem myszy.
Każda z myszy zjadła siedem kłosów.
Po wysianiu z każdego kłosa można otrzymać
siedem jednostek powierzchni zboża.
Ile jest w sumie tego wszystkiego?
Liczba siedem była wyjątkowo przydatna Egipcjanom
z uwagi na ich sposób zwielokratniania –
poprzez powtarzanie podwojenia /7 = 1+2+4 /.

Łamigówki matematyczne,Dawid Wells

Zwyczaje NATURY

niewykształcony.jpg
Jestem nadal skłonny sądzić,
że powstawanie zwierząt pozbawionych rozumu,
które nie zasługują na to, aby być stwarzanymi,
jest tylko przeobrażeniem jakiegoś innego już żyjącego,
lecz niedającego się dostrzec zwierzęcia.
Za przykład mogą posłużyć zmiany przydarzające się jedwabnikowi.
Natura zwykła odsłaniać sekrety
na niektórych tylko przykładach,
skrywane przy innych kontaktach.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Symplifikacja

matematyka
Jakob Burckhardt przekonywał Nietzchego,
że wiek dwudziesty będzie wiekiem skrajnej symplifikacji.
Fizyka jest ogarnięta poszukiwanie jedynego prawa.
Biolodzy są zahipnotyzowani perspektywą odczytania
tajemnicy życia.Psycholodzy zalecają seksualny liberalizm.
Kaznodzieje proponują dołączyć do chóru powtórnie narodzonych.
A matematyka ?
Praca idealnego matematyka jest zrozumiała jedynie
dla niewielkiej grupy specjalistów.
Taka grupa istnieje od kilkudziesięciu lat i
zaniknie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.
Mimo to matematyk traktuje swoje wyniki jako prawdy
wiecznie żywe, od początku czasów, w najodleglejszych
nawet zakątkach wszechświata.

Świat matematyki,J.Davis.R.Hersh