metro

Moskiewska wspólnota

psi żywot
Podzielili między sobą rewiry.
Każdy grupa specjalizuje się w tym, w czym jest najlepsza.
Znajomość terenu i ludzi połączona z inteligencją oznacza sukces.
Strażnicy zdobywają jedzenie układając się z ochroniarzami,
a siebie uznając za ich pomocników
Poszukiwacze działają na powierzchni robiąc przeglądy na śmietnikach
Dzicy zachowują się jak wilki, polując w nocy na myszy, szczury i koty
Żebracy dokonują selekcji darczyńców w tłumie, tj. dzieci, młodzież i starszych.
Swoje siedziby mają poza miastem.
Podróżują tylko metrem.
Nie mają żadnych dokumentów.
Zupełnie wystarcza im psi żywot.