miara

Jaki masz poziom ?

pion1
Człowiek porusza się prawie wyłącznie
w płaszczyźnie poziomej, dlatego wymiarowi
poziomemu przypisuje inne znaczenie niż pionowemu.
Poziom jest konkretną miarą, czymś,
co można kontrolować, odmierzać krokami, nad czym można panować.
Ziemia jest płaska, praktycznie pozioma.
Jest pojęciem trwałym. I przeciwnie, wszystko co
na przykład spada na ziemię, podlega innemu ruchowi.
Jest więc nie tym co jest, lecz tym, co się zdarza,
bez aktywnego udziału człowieka
/błyskawica, deszcz, promienie słoneczne/.
Człowiek chętnie porównuje się z pionem.
Jest on aktywnym elementem na danej powierzchni.
Jest tez symbolem żyjącej istoty rosnącej ku górze.
Poziom jest dany, pion zaś jest do wykonania.

Człowiek i jego znaki,Adrian Frutiger

Raz na tysiąc lat ?

wieczności1
Daleko na północy,
w krainie Svithjod,
wznosi się skała.
Skała ma sto mil wysokości i
sto mil szerokości.
Raz na tysiąc lat
przylatuje na nią ptaszek
by zaostrzyć sobie dziób.
Kiedy skała zostanie skruszona,
przeminie jeden dzień wieczności.

Dzieje ludzkości,Hendrik Willem Van Loon