mit Europy

Rozruszanie cywilizacyjne

basen
Nie ulega wątpliwości, że Zeus-śnieżnobiały byk uprowadzając
księżniczkę Europę /matkę Minosa/ z wybrzeży Fenicji /południowy Liban/,
przeniósł owoce starszej azjatyckiej cywilizacji Wschodu na
tereny młodszych kolonii Morza Egejskiego.
Podróż Europy jest symbolem charakterystycznej ruchliwości
tych, którzy poszli w jej ślady. W odróżnieniu od wielkich cywilizacji
dorzeczy Nilu i Indusu, Mezopotamii czy Chin, które trwały długo,
ale pod względem geograficznym i intelektualnym rozwijały się powoli,
cywilizację basenu Morza Śródziemnego stymulował nieustanny ruch.
Ruch powodował niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa.
Niepewność stanowiła pożywkę dla bezustannego fermentu myśli.
Brak poczucia bezpieczeństwa stawał się zachętą do energicznego działania.

Między Wschodem i Zachodem,Norman Davies