możliwość miejsca

Prawo ruchu

bezdomność1
Kapitał przemysłowy migruje daleko
od miejsc swego pochodzenia.
Kapitał usługowy przyciąga
dalekich ludzi do siebie.
Kapitał handlowy wędruje gdzie chce,
we wszystkich kierunkach jednocześnie.
Podstawowym czynnikiem stratyfikacyjnym
we współczesnym układzie dominacji i
podrzędności jest swoboda ruchu.
Przypisanie do jednego skrawka ziemi,
jest stygmatem osób o najniższej kondycji.
Prawo decydowania o tym, kto może się przemieszczać,
jest główna stawką w walce o władzę.
Ponad 90% mieszkańców ziemi nie zmienia
miejsca swego pobytu, a szeregi tych, którzy się przemieszczają,
składają się znacznie częściej z włóczęgów(turystów mimo woli)
niż turystów(włóczęgów z wyboru).

Żyjąc w czasie pożyczonym,Zygmunt Bauman