możliwości

Wypełnianie pustki

odmóżdżenie.jpg
W intelektualnym porządku wszechświata
WZNOSZENIE SIĘ
i
ZSTĘPOWANIE
odbywa się po ciągłych stopniach skali
od NAJNIŻSZEJ
do NAJWYŻSZEJ
Tak pomiędzy naturą
ANIELSKĄ
która jest intelektualna
a DUSZĄ LUDZKĄ nie ma żadnego stopnia
Również między duszą ludzką
a doskonałą DUSZĄ ZWIERZĘCĄ nie ma niczego po środku
Widzimy bowiem wielu ludzi tak podłych i tak niskiej natury
że zdają się niemal zwierzętami
Podobnie przypuszczać należy i mocno wierzyć w to
że istnieją ludzie tak wzniosłej natury zbliżając się do aniołów
INACZEJ RODZAJ LUDZKI NIE MIAŁBY KONTYNUACJI Z OBU STRON
co jest raczej niemożliwe

Brunetto Latini

Obrzeża

odpowiedzi1
Rozważam ostatnią informację i
jej powiązania z poprzednimi informacjami.
Otwieram drzwi do pokoju informatora i
momentalnie otrzymuje informację, która brzmi: MYLISZ SIĘ.
Więc mylę się chyba w interpretacji wszystkich dotychczasowych informacji.
Zanim otrzymałem informację ostatnią, rozważałem możliwość
błędnego interpretowania informacji i doszedłem do wniosku,
że istnieje taka możliwość.
Jeśli więc informacją MYLISZ SIĘ  byłoby ujęte
także i to rozważanie, znaczyłoby to, że poprzednio się nie myliłem,
lecz rozumowałem słusznie.
Być może prawda leży gdzieś zupełnie z boku, a to, co robię,
nie wiąże się z nią ani nie zazębia w żadnej płaszczyźnie.

Opowiadania,Zdzisław Beksiński

Nasze perspektywy

pespektywy
Perspectiva znaczy po łacinie „widzieć przez”.
Perspektywa nie jest niczym innym jak widzeniem
miejsca lub przedmiotów za szklaną, dość przezroczystą płaszczyzną,
na której powierzchni narysowane są przedmioty leżące za szkłem.
Można je dostrzec w piramidach na wysokości oczu,
które to piramidy przecinają się na płaszczyźnie szkła.

Leonardo da Vinci