mysz

Na końcu

odwyk
pola, w kącie pominiętym przez kosiarkę
gdzie darń zapada w ukryty wśród traw przepust
gdzie drozd przedrzeźniacz się kryje i mysz polna gnieździ
niezbyt daleko od zmiennego śmietnika kwiatów
wśród puszek, opon, zardzewiałych rur,
popsutej maszynerii
poznawało się wieczność

Dalekie pole,Theodore Roethke