na niby

Karnawał

zabawa
Istnienie zabawy nie jest związane z żadnym
stopniem kultury, z żadną formą światopoglądu.
Zabawa nie daje się negować.
Negować można wszystkie niemal abstrakcje:
prawo, piękno, prawdę, dobro, ducha, Boga.
Powagę można negować, zabawy nie można!

Homo ludens,Johan Huizinga