Nauka

Big Bang

Big Bang

Neil Turok pokazuje jak w Afryce
dochodzi do stworzenia ogromnego potencjału.
Plan stworzenia kontynentalnego projektu edukacyjnego zapiera dech.
Jeśli ktoś chciałby przyglądać się rosnącej grupie wybitnych
specjalistów wykształconych w Afryce,
to program AIMS jest znakomitym przykładem.
To również zwycięstwo uczonych nad europocentryzmem!

Reklamy

Atomy w głowie

Atomy w głowie

Jeśli w artykule naukowym napisano:
„Zawartość promieniotwórczego fosforu
w mózgu szczura maleje o połowę w ciągu
dwóch tygodni”. Co to oznacza?
Oznacza to, że fosfor znajdujący się w mózgu szczura,
a także moim i twoim nie jest tym samym fosforem,
który tam był dwa tygodnie temu.
Oznacza to, że wszystkie atomy mózgu są wymienione
i nie ma tam już tych, które były wcześniej.
Czym więc jest umysł, czym są te atomy obdarzone świadomością?
Atomy pojawiają się w mózgu, tańczą swój taniec i znikają.
Ale za każdym razem nowe atomy pamiętają, jaki taniec tańczyły wczoraj.

Przyjemność poznawania, R.P.Feynman

Doskonałość

Doskonałość

Jedna czterdziestomilionowa część obwodu Ziemi,
czyli jeden metr zawdzięczamy Rewolucji Francuskiej.
Pół wieku po swej śmierci Isaac Newton cieszył się sławą,
jakiej przed nim nie doświadczył chyba żaden uczony.
Hołd zupełnie szczególny złożył Newtonowi Étienne-Louis Boullée,
architekt-wizjoner, tworząc projekt symbolicznego grobowca angielskiego uczonego.
Grobowiec miał być sferą o średnicy 150 m, okoloną żałobnymi cyprysami.
Przez otwory w jej powierzchni wpadać miało do wnętrza światło dzienne.
Obiekt miał budzić skojarzenia ze stanem nieważkości.
Newton był uważany przez Woltera za wielkiego człowieka,
gdyż ‚nigdy nie skonstruował systemu,
nie czynił założeń i nie głosił twierdzeń,
które nie byłyby poparte niepodważalnymi dowodami empirycznymi lub geometrycznymi’

Architektura XX wieku, P. Gossel/G.Leuthauser

Teoria względności i bezrobocie

bezrobocie

Pismo do prof. Wilhelma Ostwalda, Uniwersytet Lipski, 14 kwietnia 1901r.
„…mój syn Albert, który ma 22 lata czuje się głęboko nieszczęśliwy
z powodu niemożliwości znalezienia stanowiska i z każdym dniem utwierdza się
w przekonaniu, że jego kariera zawodowa potoczyła się niepomyślnie i stracił
kontakt z nauką. …pozwoliłem sobie zwrócić się do Pana,
by zechciał Pan do niego napisać kilka słów zachęty,
tak by odzyskał radość z życia i pracy.”
Hermann Enstein
Albert Einsein nie napisał równania E=mc*c w 1905 roku.
W czasach rewolucji w Rosji równanie miało postać L=MV*V
I pewne jest że, uważał iż jeśli jakieś ciało emituje energię,
jednocześnie traci pewną część masy. Dużo czasu upłyneło zanim zrozumiał,
że jest możliwy proces odwrotny.

E=mc*c, David Bodanis

Piosenka na dwie zwrotki

Piosenka na dwie zwrotki

Powiedz mi, dlaczego gwiazdy święcą. Powiedz mi dlaczego bluszcz się pnie. Powiedz mi, czemu niebo jest niebieskie, a ja Ci powiem, dlaczego kocham Cię!
Gwiazdy świecą z powodu syntezy jądrowej. Bluszcz się pnie za sprawą tropizmu. Niebo jest niebieskie ze względu na rozpraszanie Rayleigha, a za miłość do Ciebie są odpowiedzialne hormony.