niezależność

Bez przeszkód

wolność
Ze wszystkich rzeczy jedne są od nas zależne, drugie zaś niezależne.
Zależne są od nas: sądy, popędy, pragnienia, odrazy i jednym słowem –
to wszystko, co jest naszym dziełem.
Niezależne natomiast są od nas: ciało, mienie, sława, godność i jednym słowem –
to wszystko, co nie jest naszym dziełem.
I dlatego te rzeczy, które od nas zależą,
z natury są wolne i nie podlegają żadnym zakazom ani przeszkodom,
te natomiast, które od nas nie zależą nie przedstawiają żadnej wrogości,
spełniają służebną rolę i stanowią cudzą własność.
Pamiętaj zatem, że jeśli rzeczy służebne z natury
zaczynasz uważać za wolne, a cudze za własne,
sam się zaprzęgniesz w niewolę, będziesz rozwodził
skargi i żale, miotał złorzeczenia zarówno
na bogów, jak i na ludzi.

Encheiridion,Epiktet