nowoczesność

Prośba

ruda.jpg

Oto i lato pora gwałtowna nastała / I młodość moja zgasła jak podmuch wiosenny
O słońce to już zbliża się Rozum płomienny / I czekam
Aż za urodą którą na koniec przybrała /Abym kochał ją miłą i szlachetną pójdę
Nadchodzi i z daleka / Przyciąga mnie jak siłą stali magnetycznej
Ma postać prześlicznej Rudej
Jej włosy ze złota tak jasno / Świecące się nigdy nie zgasną
Jak ognie pyszniące się będą / Śród róż herbacianych co więdną
Ale śmiejcie się śmiejcie się ze mnie / Ludzie zewsząd ludzie tutejsi / Bo tyle jest rzeczy których wam nie śmiem powiedzieć
Tyle jest rzeczy których nie dacie mi powiedzieć
Zlitujcie się nade mną

Guillaume Apollinaire

Efekt Brechta w kolorze Rembrandta

Efekt Brechta w kolorze Rembrandta

Rembrandt Harmenszoon van Rijn – Portret Jana Six :
Na płótnie widzimy mężczyznę zamożnego,
ubranego do wyjścia. Nosi szary kaftan.
Na jednej dłoni ma rękawiczkę.
Dłoń w rękawiczce jest niemal jak z kartonu,wygląda sztucznie.
Druga dłoń, sprawia nieodparte wrażenie ludzkiego ciała.
W niebieskich żyłach tętni krew.
Szary kaftan oddany jest wiernie,ale udrapowany na ramieniu
pomarańczowy płaszcz to jakby szkic.
Twarz do złudzenia przypomina prawdziwą ludzką twarz,
zniszczoną życiem i troskami.
Artysta pragnie, aby widz poddał się iluzji,
a równocześnie stara się tę iluzję rozwiać,
bo dłuższe jej podtrzymywanie oznaczałoby fałsz.
Ta gra między realizmem a malarską umownością
jest istotą sztuki współczesnej.

Amsterdam,R.Shorto

Matowa powierzchnia

Jest się przed ekranem. Nie jest się już przed zwierciadłem, ono już nie odbija.
Zamiast lustra i sceny, metafor określających fundamenty kultury reprezentacji,
mamy do czynienia z ekranem i siecią. Ekran niczego nie odbija poza operacjami ludzkiego umysłu.
Możemy grać na wszystkie możliwe sposoby, jednakże już nie przeciw komuś.
Jeśli nie ma już żadnego sytemu, żadnej rzeczywistości, z którą można się potykać,
to możliwa jest tylko gra z samym sobą.

Gra resztkami, J. Baudrillard