obecność

Dorzynanie łóżka

za zasłoną.jpg
Malarstwo istniało przez wieki bez
potrzeby przedstawienia niezasłanego łóżka.
Delacroix i Menzel tworzyli jednak obraz sypialnego nieładu.
Tylko niezasłane łóżko budzi graniczące z cudem poczucie nieobecności,
a jednocześnie ukazuje ślady jej ciała.

Pawilon Baudelaire’a,Roberto Calasso

Na nowo

przeszłość
Żadnego czajenia się
Duchów
To nie tak
Nie? A jak?
To tylko słowa
Jak to słowa
Skoro widzimy na własne oczy
Na tym polega pisanie
Ze słów powstaje obecność
Która kole w oczy
Znak znaczący
Dla każdego coś innego
Za każdym razem
Na nowo
Ucieleśnia się

Murakami&Bator