ochrona osobista

Zrujnowani

zrujnowani
W przeciwieństwie do ptaków, które
przez tysiąclecia budują identyczne gniazda,
skłonni jesteśmy swoje przedsięwzięcia rozwijać
poza wszelkie rozsądne granice.
Tylko budowle sytuujące się poniżej normalnej
miary architektury domowej – szałasy, pustelnie,
budki strażników śluz, ogrodowe domki – tchną
odblaskiem pokojowego życia.
Budowle rozrosłe ponad miarę rzucają cień
własnej destrukcji i zaprojektowane są od początku
pod kątem przyszłego bytowania w charakterze ruin.

Austerlitz,W.G.Sebald