oczarowanie

Moje pole

brzeg sztuki
Sprzedaj całą swoją mądrość i kup sobie ziarenko zdziwienia.

(arab. taṣawwuf تصوف )
W dziedzinie spraw ważnych, od tysięcy lat
depczemy po tym samym polu i na każdym jego kawałku
stanęła już czyjaś stopa.
Jeżeli wydaje się, że jesteśmy oryginalni, to znaczy,
że jesteśmy słabo oczytani. Albo bierzemy odmienność idiomu
za nowość myśli.
A jednak każdy odkrywa dla siebie świat na nowo,
czy to wyruszając na śmiałe wyprawy,
czy grzebiąc w starych mapach. I dziwi się, choć inni
przed nim dziwili się w tym miejscu sto tysięcy razy.

Lech Jęczmyk