ogniwo ewolucyjne

Nad i Pod

ewolucja
Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno.
Wszystkie istoty stworzyły coś ponad siebie.
Chcecie być odpływem tej wielkiej fali i
raczej do zwierzęcia powrócić, niż człowieka pokonać?
Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem i
nadczłowiekiem i liną nad przepaścią.

Oto co wielkie jest w człowieku, iż jest on mostem,a nie celem.
Oto co w człowieku umiłowania godnym, że jest przejściem i zanikiem.

Tako rzecze Zaratustra,Friedrich Nietzsche