okresy życia

Pomiędzy głazami

głaz1
Śluza raz odemknięta nie powoduje
równomiernego spływu czasu wzdłuż historii.
Dzieje się z nim jak z potokiem górskim,
opadającym z jednego głazu na drugi, coraz niżej, ale po drodze –
na kolejnych półkach skalnych –
wody zatrzymują się i tworzą rozlewiska,
mniejsze, większe, zaś w miarę jak rośnie
między nimi odległość, coraz trudniej
dopatrzyć się kształtu i zawartości.
Koniec końcem bywa, że jedne okresy życia
stają się całkiem obce drugim i
ludzie z jednego pietra czasu oglądają ze
zdumieniem lokatorów pięter wcześniejszych,
choć wiedzą, że są tymi samymi osobami,
tylko świat dookoła i oni się najzupełniej zmienili.

Fidrek,Jerzy Waldorff