organizm

Skala graniczna

deszcz1
Samo elektrostatyczne zlepianie się drobinek pyłu
nie byłoby w stanie wyprodukować cząstek większych od centymetra.
Skala centymetra jest graniczna –
bo od tej skali grawitacja przestaje mieć kluczowe znaczenie.
Wzrasta ważność oddziaływania elektromagnetycznego.
Jeden świat to świat rzeczy spadających lub
powstrzymujących się przed spadaniem.
W świecie grawitacji wyższa pozycja –
dalsza od lokalnego środka masy
zawsze jest wyróżniona względem niższej –
jej uzyskanie i utrzymanie wymaga energii.
W świecie ludzkim echa tego stanu fizycznego przepełniają kulturę.
Drugi świat należy do rzeczy trzymających się razem lub rozpadających się.
Góra i dół mają tu znaczenie czysto symboliczne lub nie mają żadnego znaczenia.
W tym świecie upadek z jakiejkolwiek wysokości nie grozi śmiercią.
W tym świecie nie ma też wyróżnionego kierunku,
tylko bardziej lub mniej korzystne konfiguracje
gwarantujące większą lub mniejszą stabilność.

Przekrój przez Wszechświat,Łukasz Lamża

Precyzyjny plan

jelita
Gdybyśmy obserwowali sto osób, które za chwilę zwymiotują,
okazałoby się, że tworzą one bardzo zróżnicowaną grupę:
osoba nr 14– siedzi w kolejce górskiej
i wyrzuca do góry ręce z radości;
osoba nr 32– nie może się nachwalić
wyśmienitej sałatki jajecznej;
numer 77– ściska w dłoni test ciążowy,
wpatrując się w niego z niedowierzaniem;
numer 100– czyta właśnie informację
na ulotce do opakowania leku.
Jednak wymiotowanie nie jest przypadkowym potknięciem.
To proces, który przebiega według niezwykle precyzyjnego planu.
Można nawet powiedzieć, że jego realizację organizm doprowadził do mistrzostwa.

Historia wewnętrzna,Giulia Enders