Państwo

Rzadkość

oswietlenie
Tyran,który próbuje pomóc przyjaciołom i
pognębić wrogów, rzadko ma dobre rozeznanie,
kto właściwie jest przyjacielem, a kto wrogiem.
Według Sokratesa wola ludzi nie kieruje się ku temu,
co robią akurat w danej chwili, lecz ku temu,
w imię czego tak postępują.
Człowiek może czynić w państwie, co mu się podoba,
chociaż nie ma wielkiej władzy, ani nie może czynić tego, co chce.

Książę sieci,Graham Harman

Googlowiec

moja Basieńka
Dalemil Mezeritzki zapoznał się dobrze z
kroniką Nestora i interesujący go wątek
przerobił na potrzeby legendy o Polaku Lechu.
Skorzystał także w podobnym celu z czeskiej kroniki Komasa,
z której zapożyczył wiadomości o Czechu i jego gromadzie.
Kiedy tę całą legendę stworzył, natychmiast ją
zapisał, rozgłosił i upowszechnił!
W taki oto sposób kanonik bolesławski w roku 1314 ogłosił
pierwszą pisemną informację legendy o trzech dzielnych braciach-
Lechu, Czechu i Rusie. Mamy teraz efektowne i niezwykle popularne
początki dziejów naszej państwowości.

Początki Polski,Andrzej Zieliński

Wolny czas

wolny czas
Tendencja do uginania się przed silniejszym
przeciwnikiem niekoniecznie świadczy o słabości.
Metafizyczne podejście skłania do traktowania aktów
przemocy jako zjawisk efemerycznych.
Wtedy napotykamy miejsca gdzie sprzedawca biletów jest
wybitnym znawcą teatru elżbietańskiego i
gdzie zamiatacz ulic jest autorem komentarza do Anaksymandra z Miletu.
Może marzenie Marksa o epoce odznaczającej się
nieskończoną ilością wolnego czasu jest coraz bliższe.
Bezrobotny inteligent ma coraz więcej czasu
na snucie prywatnych myśli, a państwo dalej może
pomnażać swoje wysiłki zmierzające do zatarcia wszelkich śladów indywidualizmu.

Utz, Bruce Chatwin