pedagogiczne rozważania

Kurs samoobrony

szkolne wychowanie1
Dziecko jest ważne.
Rodzice są ważniejsi.
Potrzeby – Tak. Zachcianki – Nie.
O tym co jest potrzebą decydują rodzice.
Dziecko to dziecko.
Dziecko to nie partner.
Słowo NIE hartuje dziecko.
Aplikować trzy razy dziennie.
Dziecko ma prawo wyrażać opinie.
Rodzice nie muszą ich brać pod uwagę.
Torba szkolna należy do dziecka.
Nie należy mu jej odbierać nawet na chwilę.

Mantra powtarzana przez ludzi związanych z edukacją
DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE jest błędna w założeniu.
Dziecko wychowane w poczuciu swojej wyjątkowej ważności
nigdy nie pojmie rzeczy fundamentalnej, że ważny jest każdy
człowiek w szkole: nauczyciel, rodzic, a także pani woźna i dozorca.

Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka