pierwsze

Wszystko

obowiązek
Wpojono nam, że aby stać się
jednostką zdolną do bycia wolną,
najpierw trzeba stać się obywatelem
wypełniającym swoje obowiązki,
respektującym władze ustanowione
przez prawo i partycypującym w ogólnym dobrobycie.
Dziś mamy zobowiązania wobec samych siebie,
jako bytów posiadających uniwersalne prawa,
których nosicielem są wszyscy ludzie.
Mówienie o godności stało się ważniejsze niż
wszelkie odniesienia do obowiazków i funkcji.
Nie chodzi o desocjalizacje: „każdy za siebie”,
chodzi o przejście od ery tego, co społeczne
do ery tego, co moralne.

Myślec inaczej,Alain Touraine

Reklamy