pierzyna

Awifauna

ptaki Polski
Czy jesteś jak WOLNY PTAK?
A może myślisz jak MĄDRA SOWA?
Traktujesz niektórych jak GŁUPIĄ GĘŚ!
Dzieci uczysz – NIE PAPUGOWAĆ.
Podziwiasz tych co mają ORLI NOS albo SOKOLI WZROK.
I z pewnością rozumiesz co znaczy:
ZAPUSZCZAĆ ŻURAWIA albo WYBIERAĆ SIĘ JAK SÓJKA ZA MORZE?!
Nie da się ukryć, że SAMCE próbują na różne sposoby zwrócić
uwagę płci pięknej i zdobyć względy wybranki.
W tym celu:
zyskują kolorowe szaty,
śpiewają miłosne serenady,
walczą na śmierć i życie,
budują misterne gniazda,
przynoszą różnego rodzaju prezenty.

Ptaki oczywiście toczą ze sobą spory o
TERYTORIUM I POKARM.
Tworzą też stada przypominające GRUPY PRZESTĘPCZE.
Dlatego podpatrywanie ptaków niezwykle pasjonuje !!!

Ptaki Polski, /carta blanca/książka rekomendowana przez OTOP