Podkarpacie

Ja tylko z zapytaniem

matka siewna
Ubieram moich świętych
w podków aureole
lub czasem ze starej
blachy wycinać je wolę
Ubieram moich świętych
w drewniane sukienki
gdzie jedyną ozdobą
są słoje i sęki.
Ubieram moich świętych
w najskromniejsze stroje
bo o to, że ich to razi
wcale się nie boję.
Ja tylko z zapytaniem
a nie z pretensjami.
Czemuś nas obarczył
nie jednym lecz wielu
krzyżami?
W życiu wciąż nowe krzyże
dźwigamy boleśnie
i trochę ulgi mamy
gdy jesteśmy we śnie …

Hoczew, Zdzisław Pękalski, http://pekalski-gallery.com/tradycyjna.html